Styrelser

Odensvi

NÖ Småland, Kalmar Län, Västerviks Kommun

Styrelsen Hembygdsföreningen

 

Göran Karlsson ordförande

Mariann Gustafsson sekreterare

Madelaine Karlsson kassör

Janne Gustafsson

Alice Gustavsson

Sven-Olof Larsson

Sven-Erik Gustafsson

 

Ersättare

Bodil Johansson

Per Willén

 

Föräldraföreningen Odensvi

 

Kristin Norlin ordförande

Nina Lööw Kassör

Jenny Fransson sekreterare

Therese Svensson Ledamot

Per Lööw Ledamot

Peter HegedisLedamot

 

Valberedning:

Viktor Fransson

Linnéa Hegedis

 

 

 

Odensvi Idrottsförening (OIF)

 

Ulf Solvestad ordförande

Per Wilén kassör

Styrelsen Odensvi Fiber Ekonomisk Förening

 

Göran Svensson ordförande

Ingela Svensson sekreterare

Agneta Hensriksson Fagerström kassör

Jörgen Carlsson

Torgny Svensson

 

Röda Korset Odensvi

 

Linnea Hegedis ordförande

Gunnel Svensson sekreterare

Per Wilén Kassör

Susanne Jonsson

Iréne Fransson

Solweig Jakobsson

Bodil Johansson

 

Styrelsen Odensvi Intresseförening

 

Ingela Svensson ordförande

Carina W Jonsson sekreterare

Birgitta Andersson Kassör

Malin Lööw Johansson Ledarmot

Magnus Berzelius Ledarmot

 

Odensvi Ekonomiska Förening

 

Per Wilen

Tomas Jakobsson

Susanne Henriksson

Åke Nilsson

Peter Karlsson

Jennie Fransson

Ing-Britt Svenson

Niklas Elmqvist

Linnéa Hegedis