Styrelser

Styrelsen Hembygdsföreningen


Göran Karlsson ordförande

Mariann Gustafsson sekreterare

Madelaine Karlsson kassör

Janne Gustafsson

Alice Gustavsson

Sven-Olof Larsson

Sven-Erik Gustafsson


Ersättare

Bodil Johansson

Per Willén


Föräldraföreningen Odensvi


Kristin Norlin ordförande

Nina Lööw  Kassör

Jenny Fransson sekreterare

Therese Svensson Ledamot

Per Lööw Ledamot

Peter HegedisLedamot


Valberedning:

Viktor Fransson

Linnéa Hegedis
Odensvi Idrottsförening (OIF)


Ulf Solvestad ordförande

Per Wilén kassör

Styrelsen Odensvi Fiber Ekonomisk Förening


Göran Svensson ordförande

Ingela Svensson sekreterare

Agneta Hensriksson Fagerström kassör

Jörgen Carlsson

Torgny Svensson


Röda Korset Odensvi


Linnea Hegedis ordförande

Gunnel Svensson sekreterare

Per Wilén Kassör

Susanne Jonsson

Iréne Fransson

Solweig Jakobsson

Bodil Johansson


Styrelsen Odensvi Intresseförening


Ingela Svensson ordförande

Carina W Jonsson sekreterare

Birgitta Andersson Kassör

Malin Lööw Johansson Ledarmot

Magnus Berzelius Ledarmot


Odensvi Ekonomiska Förening


Per Wilen

Tomas Jakobsson

Susanne Henriksson

Åke Nilsson

Peter Karlsson

Jennie Fransson

Ing-Britt Svenson

Niklas Elmqvist

Linnéa Hegedis